Nishanth's World

Flag Counter

chitika

My Blog List

chitika

chitika

Saturday, 6 February 2016

HOW TO PUT CHECK TO DIABETES - TYPE - 1 - TIPS TO OVERCOME DIABETES / MADHUMEHAMU TIPS


TEA TIFFEN AND NET CHATTING


PURANA ARTICLE ABOUT SHANI AND HIS POWER DURING SANI PERIOD / SANI DASA


శని దశలో అంతా అర్ధం అవుతుంది
వింశోత్తరీ దశా విధానంలో శని దశ 19సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అతి పెద్ద దశ అయినశుక్ర దశ తరువాత ఇదే ఇన్నిఏళ్ళు ఉండే దశ.సామాన్యంగా శని దశ అంటే మనకు భయంఉంటుంది. అది చాలా వరకూ నిజమే.
సహజజ్యోతిశ్చక్రములో ఈయనకు 10,11 స్థానములు అయిన మకరం కుంభం స్వక్షేత్రములు. కనుక కర్మ, లాభ స్థానములకారకత్వములు ఈయనకు ఉంటాయి. అనూరాధ, పుష్యమీ, ఉత్తరాభాద్రలకు ఆధిపత్యం వహిస్తూ 19 సంవత్సరాల కాలం దశాకాలం తీసుకున్న శని, అందరినీ ఇబ్బంది పెడతారా? శని వచ్చాక మాత్రమే బాగు పడినవారూ ఉన్నారు.అనుభవించాల్సిన కర్మను అనుభవింప జేయటం, ఇవ్వ వలసిన లాభములను ఇవ్వటం చేస్తాడు.ఈయన యొక్క సహజ లక్షణాలైనబద్ధకం, సోమరితనం, పనులు కాకపోవటం, నిరాశా నిస్పృహలు, నరాల, ఎముకల రోగాలు, పెద్దల మరణాలు,చికాకులు, అంగ వైకల్యం కలగటం, ఏక్సిడేంట్లు కావటం మొదలైనవి జరుగుతాయి. చర రాశులకు 11 స్థానం బాధకస్థానం గనుక ఈయన దశ సాధారణంగా అనేక బాధలను ఇస్తుంది. మేషరాశి వారు ఏలినాటి శని బాధలకు ఎక్కువగా గురి అవుతారు. ఇది చర రాశి. చర రాశి వారికి పదకండవ ఇంటి అధిపతి అయిన శని బాధకుడు.
సగటున మనిషి జీవితంలో 19 ఏళ్ళు శని ప్రభావంతో గడుపుతారు. శనిని అస్సలు తిట్టకోవాల్సిన అవసరంలేదు. ఎందుకంటే శని ఆయు కారకుడు. శని మందుడు కనుక తలపెట్టిన పనులను ఆలస్యం చేస్తాడు కానీ అసలు కాకుండా చెయ్యడు. వివాహాలు, ప్రమోషన్లు, ఏ శుభ కార్యాలయినా కేవలం శని మూలంగా ఆగవు. అవి కావటం లేదంటే శనే కాకుండా జాతకంలో ఇంకా వేరే గ్రహ ప్రభావాలుకూడా వున్నట్టు.
సమస్త ప్రాణకోటి యొక్క పాపకర్మల ఫలాన్ని వెను వెంటనే కలిగించే దేవుడు శనేశ్వరుడు. జీవులు చేసిన తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తం కల్పించి, శిక్షించి,ధర్మాన్ని నిలిపే శనిభగవానుడు గుణపాఠం నేర్పించే విషయంలో శనీశ్వరునికి ఎవరూ సాటి లేరు.
‘యుష్యం జీవనోపాయం మరణంచ శనైశ్చరమ్’ అని ‘ముహూర్త దర్పణం కారక నిఘంటువు’లో ఉంటుంది. ఆయుష్షు జీవనోపాధి రెండింటికీ శనియే కారకుడు.ఇటువంటి కారకత్వాలు వేరే ఇతర గ్రహాలకు లేవు. ఇబ్బంది పెట్టవలసిన సందర్భంలో ఎంత ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతాడో వరములు ఇచ్చే విషయంలో కూడా ఆయన ఇచ్చే స్థాయి అధికమైనదే అంటే ఆశ్చర్యమే. మారకత్వం ఇవ్వాలి అంటే ఇతర ఏ గ్రహాలు సరియగు స్థితిలో లేవు అంటే అప్పుడు ‘అతిక్రమ్యేతరాన్ సర్వా భవత్సేన సంశయః’ అని ఎవరి కారకత్వాలతోనూ సంబంధం లేకుండా మారకం ఇచ్చే గ్రహం శనైశ్చరుడు.
శని దశ తరువాత మానవుల అధీనంలో పెద్దగా ఏమి లేదని మనిషి అర్థంచేసుకుంటాడు.

SCHOOL LATEలెక్చరర్: ఏమీ బుజ్జి ఈ రోజూ కూడ కాలేజి కీ లేటుగా వచ్చావ్

బుజి: నేనూ కాలేజీకి వస్తుంటే ఒకడు నా వెంట పడ్డాడు సార్

 అందుకే లేట్ ఐంది.

లెక్చరర్ : వెంటపడితే తొందరగ రావాలి గానీ లేటు ఎందుకు ఐంది ?

బుజ్జి: నేనేమి చేయాలి సార్, నా వెంట పడేవాడు మెల్లగ నడుస్తుంటే

EARTH FORMED BY WAY OF CLASHING OF TWO PLANETS EXPERTS SAYS`


MORNING SLEEP EFFECT


KEEP PROTECTED HEART WITH YOGA / DAILY FITNESS EXERCISES


SCIENTISTS INVENTED ENERGY FROM POLLUTION


MAHATMA GANDHI AND Woodrow Wilson QUOTATIONS COLLECTION


Quotes
If you want to make enemies, try to change something.
The man who is swimming against the stream knows the strength of it.
One cool judgment is worth a thousand hasty counsels. The thing to do is to supply light and not heat.


    Woodrow Wilson
    28th U.S. President
    Thomas Woodrow Wilson was an American politician and academic who served as the 28th President of the United States from 1913 to 1921. Born in Virginia, he spent his early years in Augusta, Georgia and Columbia, South Carolina. Wikipedia
    SpouseEdith Wilson (m. 1915–1924), Ellen Axson Wilson (m. 1885–1914)

KIRTHI MUKALA SILPALU


SYMPTOMS OF ZIKA VIRUS - BE ALERT


SRIMADHANDHRA MAHABHARATHAMU - TELUGU POEMS AND ITS MEANINGTuesday, 2 February 2016

DRY FRUITS - HEALTH BENEFITS WITH DRY FRUITS LIKE GRAPES BADAM ETC


IMPORTANCE OF WOMEN


DONT USE SMART PHONE DURING NIGHTS OR BEFORE SLEEP WHICH LEADS TO BAD SLEEP AND EFFECTS SEVERELY ON HEALTH


STOP BLOOD DEFICIENCY PROBLEM WITH EATING / DRINKING BEET ROOT / JUICE REGULARLY


CHILDRENS OFFICE / OUTDOOR TAKING CARE TIPS


EXPERTS SAYS EATING MEAT REGULARLY LEADS TO HEART ATTACKS


OUTDOOR CHILD CARE TIPS TO PARENTS


LATEST GADGET CLEAN WAVE FOR WINTER CARE


FINANCE MAINTENANCE TIPS TO WOMEN


WHY GREEN VEGETABLES HAS TO BE EATEN REGULARLY - MENTHIKURA HEALTH BENEFITS IN TELUGHU


LOVE IN KOLAM DESIGNS


chitika